Dialogværktøj til udviklingshuse

Nyt, gratis værktøj skal gøre det nemmere at tage dialogen om cybersikkerhed med virksomheder, som ikke har viden om og blik for området.