Virksomhedsforløb

Virksomheds-forløb

Vær med til at udvikle sikker software med Security by Design!

Sb3D-projektet har samarbejdet med en række virksomheder om at udvikle sikker software baseret på Security by Design. Virksomhederne har deltaget i et virksomhedsforløb med fokus på deres specifikke udfordring.

Virksomhedsforløbet har ikke kun haft til formål at løfte virksomhedernes sikkerhed men også at gøre det nemmere for dem at udvikle sikker software.

Læs mere om virksomhedernes erfaringer her.

Bliv klogere på jeres processer

Få afdækket jeres nuværende processer og værktøjer for at finde forbedringsmuligheder og mindske ressourcebelastningen.

Få hjælp af et hold eksperter

Få ekspertbistand og værktøjer til SbD, som vil styrke jeres eksisterende processer.

Få ny viden og værktøjer

Bidrag til vores hands-on guidelines og læringscases.

Netværk og videndeling

Deltag i netværksaktiviteter med mulighed for sparring og udbygning af viden.

Udnyt SbD som branding-mulighed

Brug SbD og jeres deltagelse i projektet som en branding-mulighed – og få en konkurrencemæssig fordel.

Aktiviteter

Dette er eksempler på aktiviteter. Projektforløbene har været tilpasset virksomhedernes specifikke behov.

Code management
Code management sikrer kvaliteten af et stykke software over tid. Dårligt administreret kode er langsomt, fejlbehæftet, usikkert og svært at vedligeholde og foretage fejlfinding på. Endnu værre: det er svært at bygge ovenpå, hvilket betyder, at I ikke kan iterere i samme hastighed som jeres konkurrenter.

Få viden om gode code management-processer og -værktøjer, så I kan gøre jeres virksomhed mere modstandsdygtig over for forandringer og øge sikkerheden generelt – samtidig med at I holder jeres udviklingsomkostninger nede.
Risk assessment workshop
Risk assessment hjælper jer med at identificere og evaluere sårbarheder, så I kan iværksætte tiltag, der forbedrer jeres digitale produkter og øger sikkerheden.

Ved at gennemføre en risk assessment kan I prioritere risiciene og fokusere på de mest kritiske, så I undgår at spilde ressourcer på de mindre kritiske.
OWASP Software Assurance Maturity Model (SAMM)
OWASP Software Assurance Maturity Model (SAMM) er en model, der på en effektiv og målbar måde hjælper jer med at arbejde strategisk med jeres softwareudviklingsproces.

Ved hjælp af modellen kan I afdække jeres modenhedsniveau ved at vurdere jeres it-sikkerhedsaktiviteter op imod allerede fastlagte kvalitetskriterier. Med udgangspunkt i modellens resultater, kan I opstille mål for forbedringer.
Situationsanalyse
Situationsanalyse er en kvalitativ dataindsamling, der har til formål at afdække jeres praksisser omkring sikkerhed/SbD og jeres forståelse heraf.
Previous slide
Next slide

Målgruppe for Sb3D-projektet

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende Sb3D-projektet, er du velkommen til at kontakte:

Sebastian Holmgaard Christophersen
Alexandra Instituttet

E-mail: s.christophersen@alexandra.dk
Telefon: +45 93 52 26 54